Gay Kapstaden

Gay Kapstaden

Kapstaden är den mest kosmopolitiska staden i Afrika och dess obestridda homosexuella huvudstad.